Jogi nyilatkozatAzzal, hogy belép a www.royalchristmasgala.hu weboldalra, teljes körűen elfogadja az alábbi feltételeket:

A www.royalchristmasgala.hu webszájton (“lap”) található tartalom a lapot üzemeltető (“szervező”) szellemi tulajdona.

Szervező fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

zervező előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.

Szervező oldalai teljes egészükben, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Szervező előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Szervező követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő a) nem módosítja az eredeti információt, b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A royalchristmasgala.hu domainnév felhasználása -– a hivatkozás kivételével – kizárólag Szervező előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A lap pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.